№ 176-ОД – Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у виконавчих органах Охтирської міської ради

16 Жовтня, 2020 56

№ 176-ОД – Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у виконавчих органах Охтирської міської ради

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

16.10.2020                                        м. Охтирка                                                № 176-ОД

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у виконавчих органах Охтирської міської ради

 

На виконання розпорядження голови Сумської державної адміністрації від 10.09.2020 № 450-ОД «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Сумській обласній державній адміністрації», відповідно до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у виконавчих органах  Охтирської міської ради, затвердженої розпорядженням міського голови від 12.06.2018 № 129-ОД «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у виконавчих органах  Охтирської міської ради», протоколу засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією в виконавчому комітеті Охтирської міської ради від 12.10.2020 № 1, керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у виконавчих органах Охтирської міської ради (далі – Перелік), що додається.
 2. Керівникам виконавчих органах Охтирської міської ради забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені Переліком, затвердженим цим розпорядженням
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Єременко Г.Є.

 

Тимчасово виконуючий

обов’язки міського голови                                                                               Олена БОНДАРЕНКО

 

    Додаток

до розпорядження міського голови

                                                                             16.10.2020 № 176-ОД

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється

гриф «Для службового користування» у виконавчих органах

Охтирської міської ради

            

 1. Відомості з питань мобілізаційної роботи
 2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:
 • створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
 • виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
 • виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;
 • виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
 • виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
 • мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 • кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально- транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органах місцевого самоврядування;
 • забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
 • виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;
 • створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;
 • показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;
 • підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
 • надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;
 • виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;
 • номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 • капітального будівництва в особливий період;
 • створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 • потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
 1. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
 2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
 3. Узагальнені відомості про військовозобов’язаних, які заброньовані за виконавчими органами Охтирської міської ради, підприємствами, установами, організаціями.
 4. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконавчих органів Охтирської міської ради, а також підприємств, установ, організацій.
 5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.
 6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців виконавчих органів Охтирської міської ради з питань мобілізаційної підготовки.
 7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 8. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що виконавчих органів Охтирської міської ради, окремих підприємств.
 9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану викон Охтирської міської ради, підприємств, установ, організацій.
 10. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.
 11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Охтирської міської ради, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
 12. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення виконавчих органів Охтирської міської ради, підприємств, установ, організацій а режим роботи в умовах особливого періоду.
 13. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.
 14. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.
 15. Відомості про запасні пункти управління.
 16. Відомості про плани технічного прикриття в особливий період об’єктів, розташованих на підвідомчій території.
 17. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
 18. Відомості з питань житлово-комунального господарства
 19. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи щодо їх охорони в містах з населенням понад 10 тис. осіб.
 20. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості на території м. Охтирка.
 21. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
 22. Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
 23. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
 24. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання.

 

3 . Відомості з питань організації заходів цивільного захисту населення

 1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення виконавчих органів Охтирської міської ради, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.
 2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій.
 3. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.
 4. Відомості за сукупністю показників про загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту за область.
 5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період.
 6. Відомості щодо стану готовності ланок територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

 

 1. Відомості з питань оборонної роботи, безпеки,охорони правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами
 1. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення.
 2. Відомості, що містяться у документах, у тому числі розпорядчих, інших матеріальних носіях інформації, що розкривають зміст завдань з питань воєнного стану та територіальної оборони.
 3. Відомості щодо заходів з підготовки (обладнання), ремонту, модернізації (удосконалення) будівництва об’єктів оборонної інфраструктури.
 4. Узагальнені відомості про організаційні заходи з оборонної роботи, у тому числі територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони.
 5. Зведені відомості про укомплектованість, забезпеченість та завдання підрозділу територіальної оборони.
 6. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.
 7. Відомості про планування або організацію антитерористичних заходів.
 8. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).
 9. Відомості щодо зовнішніх відносин
 10. Відомості щодо маршрутів пересування до об’єктів відвідування, які стосуються представників іноземних держав.
 11. Інформація, що стосується визначення стратегії та позиції Сумської обласної державної адміністрації, під час переговорів з міжнародними організаціями, іноземними партнерами.
 12. Інші відомості

Інформація, що утворюються з використанням документів з грифом «Для службового користування».

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                   Галина ЄРЕМЕНКО

 

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи та контролю апарату

міської  ради та її виконавчого комітету                                             Олена СЕМІНСЬКА

 

Начальник відділу з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

надзвичайних ситуацій виконавчого

комітету міської ради                                                                                     Валерій ШУЛЬЖЕНКО

 

 

 

 

 

 

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія