№ 118-ОД – Про зупинення рішення сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 №234-МР «Про звільнення заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів»

30 Квітня, 2021 58

№ 118-ОД – Про зупинення рішення сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 №234-МР «Про звільнення заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів»

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

30.04.2021                                                       м. Охтирка                                                         № 118-ОД

 

 

Про зупинення рішення сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 №234-МР «Про звільнення заступника міського голови з питань  виконавчих органів»

28.04.2021 на засіданні десятої сесії Охтирської міської ради восьмого скликання прийнято рішення «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів».

Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення сільської, селищної, міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

Згідно частини 17 статті 38 Регламенту роботи Охтирської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням першої сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 11.12.2020 № 16-МР (далі – Регламент роботи) виконання рішення ради може бути зупинено міським головою і внесено ним на повторний розгляд з обґрунтуванням зауважень. Рада повинна у двотижневий строк повторно розглянути проект цього рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами від загального складу ради, воно набирає чинності.

Вказане рішення сесії Охтирської міської ради восьмого скликання «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів» прийнято із порушенням чинного законодавства, з недодержанням процедури його підготовки та прийняття, а тому підлягає зупиненню із внесенням на повторний розгляд сесії Охтирської міської ради із обґрунтованими зауваженнями.

Обґрунтування зауважень для зупинення рішення сесії міської ради «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів»:

Відповідно до розпорядження міського голови від 16.04.2021  № 111-ОД «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання» на 28.04.2021 скликано проведення чергової десятої сесії Охтирської міської ради.

Відповідно до розпорядження міського голови від 20.04.2021 № 113-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.04.2021  №111-ОД  «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради  VIII скликання» внесено зміни до додатку розпорядження міського голови від 16.04.2021 № 111-ОД «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання».

Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення про скликання сесії ради відповідно до частини четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Статтею 17 Регламенту роботи визначено, розпорядження міського голови або повідомлення секретаря міської ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення міста не пізніше як за 10 днів, а у надзвичайних випадках, що потребують термінового рішення ради, – не пізніше як за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

Розпорядження міського голови від 16.04.2021 № 111-ОД «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання» про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання на 28.04.2021 в приміщенні Охтирської міської ради з переліком питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, доведено до відома депутатів ради та населення міста шляхом розміщення 16.04.2021, вказаного розпорядження, на офіційному вебсайті Охтирської міської ради.

Розпорядження міського голови від 20.04.2021 № 113-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.04.2021 № 111-ОД «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання» про внесення зміни до додатку розпорядження міського голови від 20.04.2021      №113-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови від  16.04.2021 № 111-ОД «Про скликання десятої сесії Охтирської міської ради VIII скликання» з додатком в новій редакції, а саме з переліком питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, доведено до відома депутатів ради та населення міста шляхом розміщення 20.04.2021. вказаного розпорядження, на офіційному вебсайті Охтирської міської ради.

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваженнями міського голови є скликання сесій ради, внесення пропозицій та формування порядку денного сесії ради і головування на пленарних засіданнях ради.

Статтею 31 Регламенту роботи визначено, що порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що вноситься на розгляд сесії ради.

Порядок денний сесії ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

В сформованому переліку питань, що вносяться на розгляд десятої сесії Охтирської міської ради, та який своєчасно, з дотримання вимог статті 17 Регламенту роботи, доведений до відома депутатів ради і населення, питання « Про звільнення  заступника міського голови  з питань виконавчих органів Охтирської міської ради» відсутнє.

Відповідно до частини 15 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В частині 3 статті 31 Регламенту роботи визначено, що пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії ради вносяться особами, зазначеними у статті 29 цього Регламенту.

Відповідно до статті 29 Регламенту роботи, такими особами, зокрема,  є депутат (депутати) ради.

В той же час, в частині 4 статті 31 Регламенту роботи, чітко визначено, що пропозиції з питань порядку денного сесії ради подаються шляхом подання підготовлених та погоджених проєктів рішень у порядку, передбаченому статтею 28 цього Регламенту.

Статтею 28 Регламенту роботи визначено, що проєкти рішень ради готуються міським головою, секретарем міської ради, депутатами ради, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчими органами ради, а також загальними зборами громадян.

Проєкт рішення ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Текст проєкту рішення ради має містити:

1) заголовок, з зазначенням найменування ради, номеру скликання ради та номеру сесії; дати та місця прийняття рішення, назви питання, з якого приймається рішення;

2) мотивувальну частину з обґрунтуванням мети і доцільності прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу), законними підставами для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

В проєктах рішень із соціально-економічних питань викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем;

3) резолютивну частину в якій обов’язково містяться пункти, що передбачають:

– конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;

– точні назви організацій – виконавців;

– доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту.

Також в резолютивній частині зазначається, при необхідності, доручення про контроль відповідній постійній профільній комісії, виконавцям (відповідним виконавчим органам ради) із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю.

4) погоджувальну частину в якій зазначається:

– ініціатор підготовки проекту рішення, із нанесенням відповідного підпису;

– узгоджувальні підписи осіб, визначені частиною 2 статті 30 цього Регламенту;

– висловлені зауваження та пропозиції (якщо такі є), враховані та не враховані головним розробником.

Проєкт рішення «Про звільнення заступника міського голови з питань  виконавчих органів», що розглядався та був прийнятий на десятій сесії Охтирської міської ради 28.04.2021 не відповідає вказаним вимогам:

1) у заголовку рішення – не зазначено номер сесії, на якій розглянуто проект рішення;

2) погоджувальна частина не містить підписів осіб, визначених частиною 2 статті 30 Регламенту роботи. Відповідно до якої проєкти рішень повинні відповідати чинному законодавству України, мати узгоджувальні підписи ініціатора його підготовки, юридичного відділу, голови (або особи, головуючої на засіданні) відповідної(них) постійної(них) профільної(них) комісії(й), на якій(их) розглядався проєкт рішення, секретаря міської ради, а в разі внесення проєкту рішення, виконавчим органом ради, ще й заступника(ів) міського голови, керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

Натомість юридичним відділом апарату Охтирської міської ради та її виконавчого комітету до проєкту рішення надано правовий висновок від 19.04.2021 № 03-12/27 в якому висловлені позиції про невідповідність проєкту рішення вимогам Регламенту роботи та законодавству України.

Оскільки мотивувальна  частина даного проекту рішення містить посилання на подання Охтирської місцевої прокуратури від 28.01.2021      №32-466 вих-21, то в такому разі варто наголосити  про те, що вимагається провести службове розслідування за наведеними в поданні фактами можливого невиконання вимог антикорупційного законодавства при призначенні на посаду заступника міського голови міста Охтирки Сумської області Питюкової Надії Миколаївни та здійсненні нею службової діяльності на вказаній посаді. Тобто сам факт підтвердження судом вчинення будь якого  правопорушення, пов’язаного з корупцією, відсутній.

Відповідно до частини 2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі  «Дактарас проти Литви» від       24.11.2000 року обов’язок дотримання принципу презумпції невинуватості відноситься не тільки до судових органів, але і до інших органів та установ.

Також презумпцію невинуватості необхідно розглядати в загальноправовому і процесуальному значеннях. Як загально-правова     вимога вона визначає положення особи в суспільстві. На презумпції невинуватості також наголошує КСУ, який зауважує, що згідно оцінюванням доказів усі сумніви, що стосуються будь-яких подій які мають юридичне значення для особи,  тлумачаться на користь невинуватості особи, виходячи з цього ті заяви депутатів які звучали в залі засідань Охтирської міської ради щодо ніби то  родинних зв’язків Питюкової Н.М., вважаються безпідставними та належним чином не обґрунтованими. Як вже було зазначено, презумпція невинуватості – об’єктивне правоположення. Це вимога закону, яка звернена до всіх громадян, посадових осіб, державних і громадських організацій, до суспільної думки в цілому. Саме тому законодавство вимагає, що поводження з особою,  відношення якої  до  події   має юридично – правові наслідки не доведено в установленим законом порядком, має відповідати поводженню з особою  як такою що не має причинно-правового наслідку до події чи обставини в якій вона опинилася.

Отже з вище зазначеного слід дійти висновку,  що жодних правових підстав для звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів не має, а ті мотиви для звільнення про які заявлено в проєкті рішення, є юридично нікчемними та вважаються такими, що суперечать чинному законодавству.

Крім того, в супереч вимогам частини 4 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 8 статті 30 Регламенту роботи питання «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів» на засіданні жодної постійної комісії ради не розглядалось.

Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проєкти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Всупереч вказаній нормі Закону України «Про доступ до публічної інформації» проєкт рішення «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів» не був оприлюднений.

Згідно частини 9 статті 30 Регламенту роботи, допускається прискорений порядок підготовки питань на розгляд сесії ради.

Відповідно до частини 9 статті 30 Регламенту роботи, прискорений порядок підготовки питань до розгляду на сесії ради допускається за згодою міського голови чи секретаря міської ради, за письмовим обґрунтуванням автора(рів) щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку та за погодженням з головою (заступником голови) профільної постійної комісії. Завізовані проєкти рішень та довідкові матеріали у цьому випадку подаються депутатам після попереднього розгляду питання профільною постійною комісією не пізніше як за день до початку сесії.

Проте, ініціатором підготовленого проєкту рішення «Про звільнення заступника міського голови з питань  виконавчих органів» не надано письмових обґрунтувань щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку, відсутнє погодження профільної комісії та згода міського голови чи секретаря міської ради, що є порушенням частини 9 статті 30 Регламенту роботи.

Як зазначалося вище, відповідно до статті 28 Регламенту роботи текст проєкту рішення ради має містити, по між іншим, мотивувальну частину з обґрунтуванням мети і доцільності прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу), законними підставами для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

В прийнятому рішенні «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів» не мається посилань на норми закону, які регулюють підстави звільнення.

Норми законодавства про підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування регламентовано статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Жодної з передбачених статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування, відносно заступника міського голови з питань виконавчих органів Питюкової Н.М., які б давали можливість прийняти рішення про її звільнення з посади заступника  міського голови з питань виконавчих органів у прийнятому рішенні не зазначено.

Таким чином, вирішення питання про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів прийнято:

  • з порушенням процедури підготовки рішень міської ради;
  • без жодних правових підстав, для вирішення питання про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів.

Тобто, рішення прийняте 28.04.2021 на десятій сесії Охтирської міської ради восьмого скликання «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів» прийнято з грубим порушенням вимог Конституції України, рішень ЄСПЛ, згоду на обов’язковість яких надала ВР України, Регламенту роботи Охтирської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням першої сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 11.12.2020 № 16-МР, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», без урахування вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до частини 3 статті 27 Регламенту роботи, рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного, або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Зупинити рішення десятої сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 №234-МР «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів».
  2. Внести на повторний розгляд Охтирської міської ради рішення десятої сесії Охтирської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 №234-МР «Про звільнення заступника міського голови з питань виконавчих органів»

 

Міський голова                                                             Павло КУЗЬМЕНКО

 

 

 

Документи за типом
Розпорядження міського ГоловиДокументів: 2236 Усі
Чат-бот Гаряча лінія