Про затвердження Перспективного плану розвитку Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» на 2020 рік

23 Вересня, 2020 22

Про затвердження Перспективного плану розвитку Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» на 2020 рік

Про затвердження Перспективного плану розвитку  Комунального некомерційного підприємства  Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка»  на 2020 рік

 

З метою забезпечення укладання договорів про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання стоматологічних послуг, умови яких застосовуються з 01.09.2020 року,  відповідно до ст.   п.10  Порядку укладання, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 №410, до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 №65,   рішення Охтирської міської ради  № 1400-МР від 20.12.2018 року «Про  реорганізацію (перетворення) комунального закладу «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» в комунальне некомерційне підприємство Охтирської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка», рішення  Охтирської міської ради    №1574-МР від 30.05.2019 року  «Про передачу майна та грошових коштів комунальному некомерційному підприємству Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила :

 

 1. Затвердити Перспективний план розвитку Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка», на 2020 рік (Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства   (Довгаля Г.В.).

 

Міський голова                                                                           Ігор АЛЄКСЄЄВ

                                                            

Додаток

                                                                                     До рішення 77 сесії

                                                                                     Охтирської міської ради

                                                                                     7 скликання № _____

                                                                                     від 06.10.2020

 

 

 

 

 

 

Перспективний план розвитку

Комунального некомерційного підприємства

Охтирської міської ради

«Охтирська міська стоматологічна поліклініка»

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

 1. Аналіз поточної ситуації………………………………………… …… ….5
 2. Місія, принципи та візія КНП ОМР «Охтирська МСП»……..……. ………..6
 3. Головні чинники стратегічного вибору…………………………… …… ……7
  • SWOT-аналіз КНП ОМР «Охтирська МСП»……….…………… … …….7
  • Ідентифікація пріоритетів розвитку…………..……………………… ……8
 4. Стратегічні цілі, завдання та основні заходи для

досягнення загальної мети……………………………………………… …  ……9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради (надалі – КНП ОМР «Охтирська МСП») є закладом охорони здоров’я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров’я та Статуту закладу. Засновником, власником і органом управління майном підприємства є Охтирська міська рада в особі міського голови. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Охтирській міській раді.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським і Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загально обов`язковими для всіх закладів охорони здоров`я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загально обов`язковими  нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Пріоритетними напрямками діяльності КНП ОМР «Охтирська МСП» є:

– забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги;

– підвищення рівня задоволеності пацієнта;

– укладання угоди між КНП ОМР «Охтирська МСП» та Національною службою здоров’я України;

– перегляд штатів відповідно до потреб у медичних послугах;

– покращення матеріально-технічної бази;

– оптимізація діяльності закладу;

– інформатизація медичної галузі;

– впровадження нових сучасних технологій та методів лікування;

– виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;

–  наявність якісних стоматологічних препаратів та витратних матеріалів;

– підвищення кваліфікації медичного персоналу шляхом безперервного професійного розвитку;

– надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення;

– забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.

 

 1. Аналіз поточної ситуації

КНП ОМР «Охтирська МСП» обслуговує населення 72802 чол., з них доросле населення – 61233, дитяче – 11569, сільське населення – 25437

В КНП ОМР «ОМСП» існують 2 відділення:  лікувально-профілактичне та госпрозрахункове відділення.                                                                                                                 .                                                                                                                    .

Кабінет терапевтичної стоматології – 8
Кабінет дитячої стоматології – 2
Кабінет хірургічної стоматології – 2
Ортодонтичний кабінет – 2
Пародонтологічний кабінет – 1
Фізіотерапевтичний кабінет – 1
Рентгенологічний кабінет – 1
Кабінет ортопедичної стоматології – 1
Зуботехнічна лабораторія – 1
Керамічна – 1
Кімната для лиття – 1
Компресорна – 1

 

В терапевтичному кабінеті проводиться лікування карієсу та ускладненого карієсу, захворювань слизової порожнини рота, пародонта, проводиться рентгенологічне обстеження, назначаються фізіотерапевтичні процедури.

Лікарі займаються профілактичною роботою серед організованих колективів, обслуговується пільгове населення та стоматологічна допомога вдома.

Проводиться видалення зубів, відкриття періоститів та абсцесів; зупинка кровотечі; надання ургентної допомоги.

Проводиться протезування знімними та незнімними конструкціями; косметичне протезування.

 

 1. Місія, цінності та візія

Місією діяльності КНП ОМР «Охтирська МСП» являється стоматологічне обслуговування населення, надання медичної допомоги та послуг в амбулаторних умовах за видами медичної допомоги, лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до отриманої Підприємством ліцензії на медичну практику та на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Цінності:

Висока якість – прагнення надати найкращі можливі стоматологічні послуги пацієнтам.

Безпека – надання безпечних стоматологічних послуг відповідно до головної заповіді лікування «Не нашкодь».

Співчуття і повага – кожен пацієнт заслуговує на співчуття і повагу його особистості, незалежно від  статі, віку, національності, мови спілкування, раси, добробуту.

Пацієнтоорієнтовність – сприйняття пацієнтів і їх сімей як партнерів в процесі лікування, сприяння пацієнтам в прагненні бути поінформованими учасниками в прийнятті рішень, які зачіпають їх здоров’я і благополуччя.

Професіоналізм – прагнення до безперервної самоосвіти кожного фахівця, спрямованість кращих знань, можливостей і досвіду на благо пацієнта на основі постійного розвитку.

Розвиток та інновації – універсальність надання медичної допомоги, лікарями заохочення впровадження інноваційних технологій діагностики і лікування.

Робота в команді – внесок кожного співробітника в досягнення поставлених завдань (індикаторів), дотримання медичної етики деонтології, вдосконалення якості стоматологічних послуг.

Повага до гідності та особистості пацієнтів та працівників.

Відповідальність – необхідність, обов’язок відповідати за свої дії.

Колегіальність – постійний самоаналіз і співробітництво, а також створення системи довіри на основі паритету відповідальності і обсягу роботи.

Відкритість – дотримання принципів чесності і порядності в особистісних і колективних діях.

Візія

«Наше завдання – досягнути найвищої якості надання медичної допомоги. Здорова нація має майбутнє»

 

Аналіз поточної діяльності КНП ОМР «Охтирська МСП» дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони медичного закладу, його можливості та перспективи подальшого розвитку, а також визначити ключові фактори успіху.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Головні чинники стратегічного вибору

3.1. SWOT-аналіз КНП ОМР «Охтирська МСП»

СИЛЬНІ СТОРОНИ

• Орієнтованість на покращення інфраструктури та менеджменту медичного закладу.

• Високий рівень енергоефективності приміщень поліклініки.

• Оптимальне керівництво.

• Чітке бачення місії і цінностей поліклініки та її місця в системі Північного госпітального округу.

• Підвищення якості стоматологічного обслуговування.

• Висока укомплектованість медичним персоналом.

• Висока різнопрофільність закладу.

• Достатня кількість населення, щоб зумовити попит на послуги поліклініки.

• Запровадження ІТ- системи

СЛАБКІ СТОРОНИ

• Недостатня кількість та застаріле стоматологічне обладнання.

 

• Велика частка витрат на заробітну плату, комунальні послуги та непрофільні напрямки роботи.

МОЖЛИВОСТІ

• Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань відповідно до нового стратегічного напрямку.

• Позитивна громадська думка (позитивний імідж) з точки зору надання стоматологічних послуг.

• Залучення населення до схем страхування та інших форм оплати медичних послуг.

• • Можливість отримувати додаткові потоки пацієнтів через центральне географічне положення та достатню кількість персоналу і апаратури

• Організація обміну досвідом з іншими стоматологічними закладами.

• Залучення кваліфікованого персоналу шляхом підвищення заробітної плати,за рахунок вивільнення коштів після проведених реформ.

• Покращення забезпеченості закладу

ЗАГРОЗИ

• Медична реформа не відбудеться або відбудеться з запізненням.

• Недостатність забезпечення засобами медичного призначення, лікарськими засобами й іншими товарами і послугами.

• Висока плинність кадрів

• Низька платіжеспроможність населення.

 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ КНП ОМР «Охтирська МСП»

Ефективне лідерство, дисципліна, наявність адекватних та стабільних ресурсів, спільне бачення та визнанні цінності, зобов’язання та підтримка зацікавлених сторін, ефективне спілкування, сталий партнерський зв’язок та партнерське співробітництво, ефективне використання наявних ресурсів.

 

3.2. Ідентифікація пріоритетів розвитку

 1. Стати ведучою, конкурентоспроможною, доступною для населення стоматологічною поліклінікою, що здійснює комплексну кваліфіковану стоматологічну допомогу, шляхом впровадження інноваційних технологій і міжнародних стандартів на засадах доказової медицини і досягненнях науки;
 2. Забезпечити широкий спектр якісних стоматологічних послуг, спрямованих на зміцнення здоров’я населення, профілактику, точну діагностику і ефективне лікування захворювань для зміцнення і відновлення здоров’я;
 3. Ефективна адаптація до нової системи фінансування та нових умов надання стоматологічних послуг в 2020 році;
 4. Забезпечення стовідсоткового укомплектування стоматологічним обладнанням закладу;
 5. Оптимізація закладу для праці в госпітальному окрузі, з метою приведення функціональних потужностей (кадрового потенціалу, технічного оснащення) до рівня зазначених вимог;
 6. Забезпечити наявність компетентних кадрових ресурсів та їх розвиток.
 7. Взаємодія з іншими медичними організаціями з питань консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги населенню;
 8. Удосконалення організації управління поліклінікою шляхом введення методології менеджменту (управління якістю, аналіз основних ресурсів: кадровий менеджмент, фармацевтичний менеджмент, фінансово-економічний менеджмент);
 9. Забезпечити наявність якісних стоматологічних препаратів та витратних матеріалів.
 10. Підвищити попит населення на стоматологічні послуги.
 11. Забезпечити відповідність потужностей КНП ОМР «Охтирська МСП» та наявних регіональних потреб в стоматологічному обслуговуванні.
 12. Надання платних медичних та немедичних платних послуг;

Враховуючи вимоги сьогодення щодо необхідності проведення реформування в КНП ОМР «Охтирська МСП» пропонуються наступні перспективні напрямки розвитку медичного закладу.

 

 1. Стратегічні цілі, завдання та основні заходи для

досягнення загальної мети

Стратегічна ціль 1. Покращення якості та розширення переліку стоматологічних послуг.

 • Завдання 1.1. Забезпечення закладу якісним стоматологічним обслуговуванням шляхом закупівлі сучасної стоматологічної техніки. В результаті значно покращиться діагностика та лікування хворих, зменшиться період лікування пацієнтів, що призведе до значної економії коштів населення та бюджетних коштів.

Лікування сучасним обладнанням дає змогу покращити загальний стан здоров’я населення, що значно зекономить бюджетні кошти.

Необхідно придбати:

 • 5 сучасних стоматологічних установок;
 • обладнання для кабінету імплантології

Завдання 1.2. Зміцнення, розширення та покращення послуг надання стоматологічної допомоги населенню:

– розширення спектру діагностичних послуг (дослідження на радіовізіографі тощо),

 • розширення спектру оперативних втручань,

Завдання 1.3. Реалізація заходів щодо забезпечення доступності застосування й раціонального використання якісних препаратів та витратних матеріалів, своєчасна закупівля лікарських засобів та розхідних матеріалів у межах наявного фінансування.

Завдання 1.4. Проведення в закладі 1 раз на рік незалежного аудиту про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, яка відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015. Регулярна перевірка актуальності медичних протоколів.

Завдання 1.5. Створення мотиваційної системи для персоналу (бонуси, надбавки тощо). В основі реалізації стимулюючої функції системи оплати праці КНП ОМР «Охтирська МСП» повинна бути особиста зацікавленість лікаря у результатах своєї роботи, а тому основну частку заробітної плати доцільно пов’язувати із наявними результатами індивідуальної праці, виходячи з особистих якостей і результатів праці кожного медичного працівника, а додаткова може залежати від кінцевих результатів роботи медичного закладу. Також, з метою усунення інфляційного чинника та стимулювання праці медичних працівників важливо періодично переглядати посадові оклади, в т.ч. із використанням індивідуального підходу

Завдання 1.6. Реалізувати заходи щодо зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу життя.

Проведення санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечності вживання алкоголю, наркотичних засобів, паління; поширення серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури та раціонального харчування.

Завдання 1.7. Реалізувати заходи по вдосконаленню лікувально-профілактичної допомоги:

 

Медичне обслуговування  постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

 

№ п/п Найменування заходів
1 Забезпечити виконання розпорядження МОЗ України від 4.03.99р. № 59 «Про медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення» шляхом виписування пільгових рецептів, потребуючим лікування чорнобильцям
2 Забезпечити виконання наказу УОЗ Сумської ОДА від 06.03.2007р. № 218 «Про забезпечення контролю за якістю медичних оглядів декретованих контингентів працюючих»
3 Постійно аналізувати показники лікувальної та ортопедичної допомоги даному контингенту. Результати заслуховувати на оперативній нараді у головного лікаря
4 Забезпечити надання кваліфікованої стоматологічної допомоги особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС в повному обсязі
5 Продовжити надання лікувально-профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги даному контингенту населення під час виїздів фахівців стоматологічної поліклініки в сільську місцевість

 

Медичне обслуговування інвалідів, учасників війни та учасників АТО

 

№ п/п Найменування заходів
1 Забезпечити виконання Закону України від 22.10.1993р. № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з доповненнями від 22.12.1995р. № 489/95 ВР, в частині медичного забезпечення
2. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 03.11.2014 № 883-ОД «Про організацію в області медичної реабілітації учасників АТО»
3 Сприяти виконанню заходів щодо підготовки та відзначення 72-ї річниці Перемоги у великій Вітчизняній війні 1941-1945р.р.
4 Поповнювати кабінет по наданню стоматологічної допомоги ветеранам війни медикаментами, інструментарієм, пломбувальними матеріалами
5 Розширити практику виїзних стоматологічних бригад по наданню кваліфікованої консультативної та медичної допомоги ветеранам ВВВ, які проживають у сільській місцевості
6 Проводити аналіз надання стоматологічної допомоги ветеранам війни, учасникам АТО. Результати обговорити на оперативній нараді у головного лікаря
7 Забезпечити надання кваліфікованої стоматологічної допомоги ветеранам війни всіх категорій, як за зверненням, так і вдома у тяжко-хворих пацієнтів
8 Посилити роботу по залученню бюджетних та позабюджетних коштів для безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та учасників АТО
9 Заслуховувати питання на оперативних нарадах у головного лікаря:

–    надання ортопедичної допомоги ветеранам війни;

–    аналіз роботи по наданню стоматологічної допомоги ветеранам війни за І півріччя

–    проведення амбулаторного лікування учасників АТО, потреба в протезуванні та його забезпеченні

Медичне обслуговування допризовної та призовної молоді

№ п/п Найменування заходів
1 Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 02.06.2009 № 383 «Про удосконалення організації надання медичної допомоги підліткам та молоді»
2 Проводити аналіз надання лікувально-профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги підліткам та допризовній молоді. Результати обговорити на оперативній нараді у головного лікаря
3 Забезпечити роботу лікаря стоматолога та медичної сестри у складі медичної комісії військкомату
4 Забезпечити надання всіх видів стоматологічної                                                                                                                                                    допомоги в повному обсязі призовникам, які її потребують

 

 Заходи по покращенню охорони здоров’я жінок, дітей та підлітків

№ п/п Найменування заходів
1 Забезпечити виконання наказу УОЗ Сумської ОДА від 31.12.2008 № 1282 «Про вдосконалення медичного обслуговування дітей та підлітків»
2 Забезпечити 2-х разову санацію школярів за методом Т.Ф.Виноградової
3 Охопити 100% оглядом дітей дошкільних навчальних закладів лікарем-ортодонтом з метою виявлення патології прикусу
4 Показник «питома вага» санованих дітей, в т.ч. потребуючих лікування в плановому порядку тримати на рівні 89%
5 Продовжити придбання для шкільних санаційних кабінетів стоматологічний інструментарій
6 Забезпечити санаційні кабінети та дитячий кабінет сучасними герметиками
7 Проводити аналіз роботи санаційних бригад по закінченні санації дитячих колективів
8 З метою покращення стану зубощелепної ділянки, проводити уроки гігієни серед дитячого населення з використанням відеороликів та наглядних матеріалів
9 Більш широко проводити герметизацію фісур постійних зубів; до кінця року провести 1000 герметизацій

Завдання 1.8. Впровадження медичної інформаційної системи в поліклініці.

В результаті чого змінюються або скорочуються в тривалості деякі робочі процеси, що призведе до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта, а керівництво поліклініки отримує можливість працювати зі статистичними даними в режимі реального часу. Скорочується паперовий документообіг. Інформація про пацієнта (паспортна частина) вводиться в 1 МІС лише один раз і автоматично відображається у всіх документах, які ведуться по пацієнтові.

Завдання 1.9. Створення програми боротьби з корупцією

На сьогоднішній день одним із найпоширеніших корупційних проявів у вітчизняних медичних закладах є практика “ особистої подяки ” лікарю за надану ним медичну допомогу. Розвитку такого негативного явища сприяє той факт, що в нашій країні висококваліфіковані лікарі за свою роботу отримують мізерну винагороду, яка не дозволяє їм підтримувати той життєвий рівень, який повинні отримувати висококваліфіковані спеціалісти у розвиненій державі.

Задля ліквідації так званої традиції “ особистої подяки ” лікарю, необхідно переглянути підхід до оплати праці медичних працівників, що має ґрунтуватися на сучасних модифікованих системах оплати праці, заснованих на принципах справедливості і гнучкості, а також враховувати мінливі умови фінансування й наявність конкуренції на ринку медичних послуг. Необхідно дещо відійти від жорстких централізованих нормативів нарахування заробітної плати й запровадити диференційований підхід, за яким ключовим повинно стати врахування особистих досягнень та практичного внеску кожного медпрацівника у загальний результат роботи поліклінки.

 

Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня задоволення пацієнта

Завдання 2.1. Ліквідувати черги в закладі.

Оптимізація робочого часу і вдосконалення системи управління потоками пацієнтів

Впровадження МІС в т. ч. електронного запису пацієнта, що змінить або скоротить в тривалості деякі робочі процеси, що призводить до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта;

Завдання 2.2. Покращення навігації в лікарні.

Встановити вказівники для кожного відділення та важливих адміністративних зон, що зменшить кількість запитів до персоналу поліклініки.

Завдання 2.3. Комп`ютеризація процесів відображених на папері.

Пришвидшення процесу надання послуг.

Швидший та легший доступ до необхідної інформації.

Зменшення кількості втраченої інформації.

Завдання 2.4. Постійне проведення поточних та капітальних ремонтів поліклініки (створення комфортних умов перебування хворого).

Проведення капітального ремонту І поверху поліклініки.

 

Стратегічна ціль 3. Посилення кадрового потенціалу, забезпечення його розвитку та ефективного використання

Завдання 3.1. Переглянути штатний розпис медичного закладу з метою оптимізації чисельності та штату працівників. Може бути використано кілька варіантів кадрових рішень, а саме: продовження трудових відносин з працівником на попередній посаді, та звільнення працівника за скороченням якщо це не спричинить погіршення якості та доступності медичної допомоги.

Завдання 3.2. Підвищити кваліфікацію управлінського, медичного і технічного персоналу.

Стимулювати медичний персонал до підвищення власного професійного рівня й професійної майстерності шляхом самопідготовки і самонавчання. Зараз завдяки вільному доступу до інтернет-ресурсів, можна легко ознайомитися із сучасними науковими працями та отримати інформацію про найновіші досягнення у галузі медичних технологій.

Завдання 3.3. Наймати на підставах цивільно-правового договору на чітко визначений термін окремих спеціалістів (лікарів, які займаються власною медичною практикою, мають відповідну медичну освіту та володіють ліцензією), які б задовольнили потребу КНП ОМР «Охтирська МСП»у кадрових ресурсах необхідної спеціалізації, практичного досвіду та рівня підготовки.

Таку практику можна використати у випадку, коли з економічної точки зору для закладу є недоцільним постійне утримання якогось конкретного спеціаліста на повний робочий час та включення відповідної посади до штатного розпису, але, у той же час, залучення даного фахівця необхідне для надання відповідної медичної допомоги.

Завдання 3.4. Розширити співпрацю з іншими медичними закладами, обмін досвідом та спільне використання кадрового потенціалу.

Затвердити план проведення спільних заходів з організаціями-партнерами, які спрямовані на покращення іміджу медичного закладу, престижу медичної професії та системи охорони здоров’я в цілому.

Забезпечити регулярну участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, робочих семінарах і нарадах та інших заходах, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обміні досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо.

 

Стратегічна ціль 4. Покращення матеріально-технічної бази закладу, підвищення ефективності використання приміщень та інфраструктури

Завдання 4.1. Виконати капітальний ремонт І поверху поліклініки.

Завдання 4.2. Постійно проводити заходи щодо благоустрою території, утримувати у належному стані загальний порядок на території поліклініки (облагородження території, догляд за зеленими насадженнями тощо)

Завдання 4.3. Забезпечити підрозділи сучасним стоматологічним обладнанням.

Проаналізувати план розташування і технічні параметри приміщень. Основні, допоміжні і технічні служби на предмет відповідності потребам медичного закладу з урахуванням оптимальності використання обладнання та інших ресурсів, покращення внутрішньої логістики закладу. Переглянути розміщення структурних підрозділів та окремих кабінетів, враховуючи невикористані приміщення на території  закладу.

Завдання 4.6. Вивчення питання по передачі можливих повноважень у виконанні немедичних послуг зовнішнім підрядникам.

Стратегічна ціль 5. Оптимізація фінансово-економічної діяльності

Завдання 5.1.Укладання колективного договору, у якому мають бути чітко визначені трудові та соціально-економічні відносини, що виникають між роботодавцем і працівниками. В тому числі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Задля забезпечення принципів справедливості і прозорості оплати праці у процесі розробки й укладення колективного договору необхідно передбачити, те, щоб система оплати праці чітко визначала:

а) структуру основної заробітної плати за елементами, з яких вона складається;

б) показники, за якими певним групам та категоріям працівників нараховується заробітна плата;

в) умови, за яких основна заробітна плата працівників може бути підвищена або знижена до рівня, передбаченого законом, із визначенням показників та умов діяльності, за якими це підвищення або зниження може бути застосовано, та розмірів такого підвищення або зниження;

г) показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій, доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Завдання 5.2. Здійснити заходи щодо укладання угоди між КНП ОМР «Охтирська МСП» та Національною службою здоров’я України.

Завдання 5.3. Залучення додаткових джерел фінансових надходжень. Додатковими джерелами фінансування можуть бути: благодійна допомога та кошти грантів; кошти добровільного медичного страхування; оплата поліклініки за наданні послуги за угодами; надходження за послуги, які надає поліклініка поверх нормативів надання безоплатної медичної допомоги; за послуги наданні пацієнтам за їх особистої ініціативи; добровільні внески та пожертви; грошові надходження від надання платних послуг населенню, а також інші джерела, які не заборонені законодавством України. Також додатковим джерелом фінансування може бути дохід від передавання в оренду нерухомого майна.

У підсумку хочеться зазначити, що основною метою розробки перспективного плану розвитку КНП ОМР «Охтирська МСП» є створення таких умов, щоб у стінах медичного закладу було комфортно як пацієнтам, так і медичним працівникам. В умовах стрімкого розвитку стоматологічної поліклініки кожен медичний працівник повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежить життя та здоров’я пацієнтів та майбутнє медзакладу.

 

 

Секретар міської ради                                     Валентина ПОПОВИЧ

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія